Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Polityka ochrony prywatności
 
Polityka Ochrony Prywatności jest zbiorem zasad zgodnie z którymi przetwarzane są Państwa dane osobowe. Poniżej przedstawiamy Państwa podstawowe prawa i pojęcia związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.
 
Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych jest IPTEAM.PL Sp. z o.o. (IPTEAM.PL) z siedzibą w Gliwicach. IPTEAM.PL zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych we wskazanych poniżej aktach prawnych. Zbierane przez IPTEAM.PL dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej będziemy posługiwać się skrótem „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym także w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 
Inspektor ochrony danych
 
Inspektorem ochrony danych jest pracownik IPTEAM.PL. Jeżeli mają państwo jakieś pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z IPTEAM.PL, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym w IPTEAM.PL inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: sklep@tylkodywan.pl
 
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie internetowej oraz w naszej firmie. W ramach swojej działalności IPTEAM.PL zbiera i przetwarza dane osobowe:
 
    W celu realizacji sprzedaży towarów handlowych zamawianych przez klientów – użytkowników oraz wysyłki tych towarów pod adresy wskazane przez Klientów. Dane Klienta - Użytkownika zbierane są poprzez utworzenie Konta przez Użytkownika. Może to wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres odbioru towaru.
    W celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez IPTEAM.PL lub w których uczestniczy IPTEAM.PL oraz o działalności IPTEAM.PL (w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witrynami w domenie tylkodywan.pl i innych domenach firmy. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    IPTEAM.PL może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, IPTEAM.PL będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników. IPTEAM.PL w ramach platformy internetowej może gromadzić dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia IPTEAM.PL kontaktu z Użytkownikami.
    W celu wykonywania umów zawieranych przez IPTEAM.PL z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z IPTEAM.PL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    W celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z IPTEAM.PL (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 
Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IPTEAM.PL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 
Prawa podmiotów, których dane osobowe przetwarza IPTEAM.PL, prawo do wniesienia skargi
 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności IPTEAM.PL lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym informacji o produktach handlowych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby IPTEAM.PL przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez IPTEAM.PL mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
 
Okres przetwarzania
 
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych ekonomicznie uzasadnionych interesów realizowanych przez IPTEAM.PL jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
 
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z IPTEAM.PL, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. firmy kurierskie i spedycyjne, podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu IPTEAM.PL na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), firmy kurierskie i spedycyjne, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. IPTEAM.PL, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami, firmami kurierskimi, spedycyjnymi oraz innymi firmami handlowymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami IPTEAM.PL.
 
Brak profilowania
 
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 
Zmiany Polityki Prywatności
 
Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie tylkodywan.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w formie drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne2 sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.
 
Wersja z dnia: 24 maja 2018 r.
pixelpixelpixelpixel